Grafika promująca kurs. Zdjęcie twarzy nastolatki, otoczonej przez symbole różnych aplikacji: społecznościowych, informacyjnych, zakupowych, nawigacyjnych, filmowych, muzycznych.

Codziennie poszukujemy informacji. Ważne jest, żeby wiedzieć skąd uzyskać odpowiedzi na swoje pytania. Jak być na bieżąco i rozumieć świat?

Kompetencje medialne to umiejętność dokonywania wyborów treści medialnych, ich analizy, interpretacji, znajomości zasad etyki, prawa i bezpieczeństwa korzystania z mediów. To także umiejętność tworzenia nowych treści, dzielenia się swoją wiedzą, opiniami, osiągnięciami.

Od połowy marca, w ramach współpracy z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizujemy projekt „Sieć na kulturę”. Jest on adresowany do młodzieży w wieku 10 – 18 lat.


Tematem szkolenia są kompetencje medialne, czyli m.in. bezpieczeństwo w sieci, zasady poruszania się w sieci (Netykieta), narzędzia Google (dokumenty do pisania, graficzne, arkusze kalkulacyjne, prezentacje itp.), programy graficzne, aplikacje, jak rozpoznawać nieprawdziwe treści w Internecie, jak zadbać o swoje zdrowie podczas pracy przy komputerze.

Projekt „Sieć na kulturę w podregionie m. Warszawa” jest współfinansowany przez Fundację Wspierania  Zrównoważonego Rozwoju  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).


Celem projektu „Sieć na kulturę” jest:
- podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
- wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.