3D PLAKAT

 

Zapraszamy dzieci od 8 roku życia do udziału w bezpłatnym cyklu warsztatów "Druk 3D - projektowanie dla początkujących".

I grupa - zajęcia realizowane są w mieszanym trybie nauczania (stacjonarny, on-line), pierwsze zajęcia odbędą się w bibliotece 8 września, o godzinie 17.00. Cykl trwa trzy miesiące: każdy wtorek od 8 września do 24 listopada 2020 r. Terminy spotkań stacjonarnych: 8 września, 6 października, 3 listopada. 

II grupa - zajęcia realizowane są on-line, zajęcia od 10 listopada do 29 grudnia, godzina 15.30

Podczas warsztatów zajmiemy się projektowaniem obiektów przestrzennych (zabawki, przedmioty użytkowe) w programie Tinkercad. Poznamy drogę tworzenia projektu: od pomysłu, po realizację, a gotowe modele urzeczywistnimy w postaci wydruków, które uczestnicy będą mogli zabrać do domu. W trakcie cyklu dzieci nauczą się projektować modele również według własnej koncepcji. 

Zajęcia on-line realizowane są na platformie Zoom.

 

Zapisy on-line przez kalendarz wydarzeń.

 

Uwaga! Przed udziałem w zajęciach stacjonarnych należy zapoznać się z zasadami uczestnictwa w spotkaniu w celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID19

 

Zasady uczestnictwa w spotkaniu stacjonarnym: 

- Z zajęć korzystają wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.

- Podczas przebywania dziecka na zajęciach rodzice/opiekunowie nie mogą pozostawać na terenie placówki, po przyprowadzeniu dziecka, placówkę należy opuścić i przybyć po zakończeniu zajęć.

- Osoby korzystające z zajęć zachowują bezpieczną odległość od innych uczestników warsztatów (rekomendowane są 2 metry).

- Osoby korzystające z zajęć noszą osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę.

- Uczestnicy zobowiązani są do przybycia na zajęcia/warsztaty nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem, a po zakończeniu opuścić budynek Biblioteki.

- Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania podczas zajęć/warsztatów pokarmów i napojów.

- Przed rozpoczęciem warsztatów obowiązkowo należy zdezynfekować ręce środkiem dezynfekcyjnym znajdującym się w dozowniku na korytarzu placówki przy wejściu do budynku.

- Podczas kichania i kaszlu należy zakrywać łokciem usta i nos.

- Uczestnicy zajęć nie mogą korzystać z przyborów/materiałów, których używają inni uczestnicy zajęć.

- Stanowiska pracy warsztatowej oraz narzędzia edukacyjne są każdorazowo dezynfekowane po zajęciach.

- Sala warsztatowa jest każdorazowo wietrzona przed i po  zajęciach.

 

Działanie odbywa się w ramach projektu „Kluby kreatywności w bibliotekach - druga edycja", będącego częścią Programu Rozwoju Bibliotek 2019-2020 realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.