Mały Wolontariat jest skierowany przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych. W ramach tego projektu wolontariusze przepracowują część godzin w bibliotece, część w domu. Wśród zadań Małego Wolontariatu jest roznoszenie ulotek, dwugodzinna wizyta w bibliotece połączona z wypełnieniem ankiety oraz pisanie recenzji ulubionych książek (poprzedzone warsztatem twórczego pisania).