Szybki kurs fotomontażu dla początkujących

Zapraszamy na szybki kurs fotomontażu z programem Adobe Photoshop. Podczas 3-spotkaniowego kursu poznamy podstawy obsługi programu, narzędzia do korekty świetlnej i barwnej, sposoby na zaznaczanie i wycinanie elementów, maski oraz narzędzia do retuszu. Wszystko to razem pozwoli nam stworzyć kompletny fotomontaż z dowolnie wybranych zdjęć. Poznamy również darmowe alternatywy dla programu Photoshop. 
 
1. Zajęcia - wtorek, 16 sierpnia, godz. 17.00-19.00 WSTĘP
Zajęcia wstępne i zapoznawcze. Prezentacja możliwości programu. Omówienie podstawowych pojęć z dziedziny grafiki cyfrowej. Pierwsze kroki z programem, omówienie interfejsu, nawigacja, skróty klawiszowe, narzędzia, ustawienia. Pokazanie przydanych stron i linków z bankami zdjęć. Prezentacja platform online podobnych do Photoshopa np. Photopei. Tworzenie nowych projektów, zapisywanie, kadrowanie, warstwy, tworzenie warstw. Narzędzia do korekcji świetlnej i barwnej. Krzywe, Poziomy, Barwa-nasycenie, punkty wzorcowe. Odrobina wiedzy o podstawowych pojęciach z dziedziny fotografii. Jak uniknąć prześwietlania zdjęć i kiedy warto zrobić zbyt ciemne zdjęcie. Wyjaśnienie zasad działania systemu RGB i jak z niego korzystać w praktyce
2 zajęcia - wtorek, 23 sierpnia, godz. 17.00-19.00 ZAZNACZANIE I MASKI
Narzędzia do zaznaczania w Photoshopie. Jak i po co zaznaczać, do czego służą poszczególne funkcje zaznaczania. Czym są maski (prezentacja). Robienie prostych fotomontaży oraz podstawowe ćwiczenia na maskach. "Szparowanie" obiektów.
Ćwiczenia praktyczne i czas na pytania. Po co retuszujemy zdjęcia? Usuwanie zanieczyszczeń ze starych zdjęć. Retusz i czyszczenie skóry. Narzędzia do czyszczenia, kopiowania, retuszowania. Usuwanie przebarwień i flar od słońca. Fotomontaż za pomocą retuszu.
Nazywanie warstw. Grupowanie folderów. Higiena pracy. Jak korzystać z masek w praktyce, do czego się przydają. 
Ćwiczenia praktyczne i czas na pytania.
 
3 zajęcia, wtorek, 30 sierpnia, godz. 17.00-19.00 TWORZENIE FOTOMONTAŻU
Powtórzenie i rozwinięcie zgromadzonej wiedzy poprzez indywidualną pracę na własnych projektach lub też ćwiczeniach zaproponowanych przez prowadzącego. Fotomontaż, retusz, łączenie i obróbka zdjęć.
 
Koszt: 75 zł za 3 spotkania, płatne gotówką w bibliotece. Zapisy on-line. Liczba miejsc ograniczona.
 
Warsztaty prowadzi Witold Dąbrowski - gra­fik i arty­sta wi­zu­alny, zaj­muje się z jednej strony pro­jek­to­wa­niem gra­ficz­nym i ilustracją, a z drugiej malar­stwem, rysunkiem i vide­oartem oraz so­undartem. Skończył studia magi­ster­skie na wydziale Grafiki ASP w War­sza­wie i li­cencjat na Kul­tu­ro­znaw­stwie UW. Brał udział w kilku wy­sta­wach zbio­ro­wych i in­dy­wi­dual­nych, pomaga rów­nież w or­ga­ni­za­cji róż­nych wyda­rzeń – od lata 2020 roku jest jed­nym z opieku­nów domku Solato­rium na Osiedlu Jazdów w Warsza­wie.

Szczegóły wydarzenia

Data rozpoczęcia 16-08-2022 17:00
Data zakończenia 16-08-2022 19:00
Liczba miejsc 7
Zarejestrowanych 2
Dostępne miejsca 5
Individual Price zł75.00